Następny Poprzedni

Jak wygląda rekrutacja?

 

  • Kogo szukamy?

Zdobycie i utrzymanie pozycji lidera rynku wymaga zatrudniania do naszego zespołu osób o wysokich kompetencjach zawodowych, zorientowanych na współpracę i gotowych do pracy w dynamicznym środowisku biznesowym. Bardzo cenimy umiejętność samodzielnego i strategicznego myślenia oraz kreatywność. Stawiamy na ludzi zaangażowanych i identyfikujących się z celami Firmy.

DNA Pracownika OKECHAMP S.A.

  • Opis ścieżki rekrutacyjnej

Proces rekrutacyjny jest nie tylko po to, abyśmy wyselekcjonowali najlepszych kandydatów. To także okazja dla kandydatów do poznania naszej Firmy, profilu jej działalności, kultury organizacyjnej i odkrycia indywidulanych możliwości rozwoju. W procesie rekrutacji chcemy się upewnić, że potencjalna współpraca będzie obustronną korzyścią.

Etap I – Publikacja ofert pracy

Rozpoczynając każdy proces rekrutacji zamieszczamy informację o ofercie pracy na naszej stronie "Kariera/Oferty pracy", na portalach internetowych/branżowych oraz w prasie lokalnej. Kandydatów poszukujemy także w drodze dotarcia bezpośredniego lub przy wsparciu zewnętrznych firm doradztwa personalnego

Etap II – Selekcja aplikacji

Zbieraniem i selekcją nadesłanych aplikacji zajmuje się Dział HR. Każdy kandydat odpowiadając na ofertę pracy jest poproszony o przesłanie życiorysu zawodowego zawierającego kluczowe informacje o przebiegu kariery zawodowej, wykształceniu, dodatkowych umiejętnościach, znajomości języków obcych.

Z naszej strony z uwagą czytamy nadesłane dokumenty i wybieramy kandydatów spełniających formalne wymagania. Do kolejnego etapu zapraszamy już tylko wybrane osoby.

Etap III – Rozmowa telefoniczna

Rozmowa telefoniczna służy wstępnej weryfikacji informacji zawartych w nadesłanym życiorysie zawodowym oraz poznaniu motywacji kandydata do zainteresowania się ofertą pracy, jego kluczowych kompetencji potrzebnych na stanowisku pracy oraz oczekiwań finansowych.

Etap IV – Spotkanie rekrutacyjne z HR i kierownikiem obszaru

Podczas rozmowy z przedstawicielem Działu HR oraz kierownikiem Działu, do którego rekrutowany jest kandydat przedstawiamy kluczowe informacje o Firmie oraz stanowisku pracy skupiając się na najważniejszych zadaniach i celach stanowiskowych, zakresie odpowiedzialności oraz wymaganiach wobec kandydatów.

Weryfikujemy także to, czy dana osoba wpisuje się w kulturę organizacyjną OKECHAMP SA, bo zależy nam na dobrej atmosferze w istniejącym zespole i satysfakcji z pracy dla nowej osoby. Są to m.in. pytania o najważniejsze wartości, cele na najbliższy czas, oczekiwania wobec pracodawcy, postawę w miejscu pracy, świadomość kosztów podejmowanych działań czy gotowość do przyjmowania i delegowania odpowiedzialności. Przełożony w trakcie rekrutacji sprawdza wiedzę, umiejętności stanowiskowe i  pyta o konkretne doświadczenia zawodowe.

Praca na stanowiskach produkcyjnych nie wymaga wyższego wykształcenia ani znajomości języka obcego. Mają one znaczenie natomiast przy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne lub managerskie. W obszarze kompetencji interpersonalnych istotne dla nas są następujące umiejętności: łatwe nawiązywanie kontaktów, komunikatywność, otwartość, chęć do współpracy, rzetelność, odpowiedzialność i przede wszystkim proaktywność rozumiana jako poszukiwanie rozwiązań w odpowiedzi na pojawiające się problemy, przejawianie inicjatywy i zaangażowane działanie na rzecz wyznaczonych celów.

Wiele rekrutacji rozpoczynamy od rekrutacji wewnętrznych, dając naszym pracownikom szansę na rozwój i zmianę stanowiska. Z sukcesem wielu pracowników osiągaj kolejne stopnie awansu, zdobywając nowe kwalifikacje i wiedzę ekspercką.

Etap V – Spotkanie rekrutacyjne z Dyrektorem Pionu

Jeśli pomyślnie przejdziesz dotychczasowe etapy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne bądź menedżerskie to wówczas zaprosimy Cię na spotkanie z Dyrektorem Pionu, do którego aplikujesz. Naszym dobrym zwyczajem jest to, że zarówno przełożony najwyższego szczebla, jak i kandydat mają okazję wzajemnie poznać się i wyrazić zainteresowanie współpracą.

Być może jeszcze wcześniej zostaniesz również poproszony o rozwiązanie testów, które stanowią dodatkowe narzędzie rekrutacyjne i sprawdzają Twój profil behawioralny, czy tendencje do pewnych zachowań i postaw w środowisku pracy. Na tym etapie zostaną również omówione warunki zatrudnienia.

Etap VI – Informacja zwrotna dla kandydata

Do każdego kandydata powrócimy z informacją zwrotną. Jeśli podtrzymujesz chęć pracy w naszej Firmie i odpowiadasz naszym oczekiwaniom, złożymy Ci ofertę pracy. Jeśli nie – wyjaśnimy powody naszej decyzji.

OKECHAMP S.A., ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań, tel.: 061 846 99 00, fax: 061 846 99 01, email: biuro.poznan@okechamp.pl, www.okechamp.pl NIP: 779-21-94-028, REGON:634419544, BDO:000087546, KRS: 0000235254 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5
.921.368 zł kapitał wpłacony: 5.921.368 zł

X

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny